Stad tussen de bomen

Het voormalige Fluor-terrein in Haarlems Schalkwijk wordt herontwikkeld tot een groene, duurzame en gemengde stadsbuurt, genaamd Elements. De ontwikkelende bouwer, Dura Vermeer transformeert dit gebied de komende jaren van oude kantoren locatie met veel verharding er omheen naar een levendig groen woon- werkgebied. De titel van de gehele ontwikkellocatie Schalkwijk Midden luidt ‘Stad Tussen De bomen’ onder het motto: “Geen bomen in de stad, maar stedelijkheid in een bomenlandschap”.

Het oude hoofdkantoor van Fluor wordt getransformeerd tot een appartementengebouw met moderne industriële lofts en werkruimten. Eromheen komen nieuwbouw appartementen, eengezingswoningen en horeca in een groen stadspark.

Smart Dock

Elements gaat uit van circa 1.600 m2 commerciële ruimte op verschillende plekken in het gebied en er worden zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd. Elements wordt autoluw, daarvoor hebben wij samen met Dura Vermeer het zogenaamde ‘Smart Dock‘, een vernieuwend mobiliteitsconcept, ontwikkeld. Dit wordt een plek voor de buurt waar mobiliteit en ontmoeten centraal staat. Zo worden er (elektrische) auto’s en fietsen beschikbaar gesteld voor deelgebruik.

De Smaak van F wordt Elements

Dura Vermeer heeft, onder de noemer ‘De Smaak van F’, geïnteresseerden en omwonenden gevraagd mee te denken over het karakter van de nieuwe buurt. Toekomstige bewoners willen in de stad blijven, dichtbij de gezelligheid van de binnenstad van Haarlem, maar hebben ook behoefte aan écht groen, zonder veel auto’s, liefst op een plek met voorzieningen op loopafstand en met gezellige horeca of ruimte om anderen te ontmoeten. Ook aan huis kunnen werken was een terugkerende wens. Kijk voor meer informatie op https://elementshaarlem.nl/

Rol  31° West Concepts

31° West Concepts was vanaf het prille begin betrokken als lid van het ontwikkelteam, om samen met de andere leden het stedenbouwkundig plan te maken en mede bedenken van het programma. Na afronding van de haalbaarheidsfase was 31° West Concepts verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de twee woongebouwen ‘Amerikablok’ en ‘Floors’ samen goed voor 190  appartementen. Deze beiden gebouwen zijn verkocht aan belegger Bouwinvest.

Projectgegevens

Naam:
Elements deelplan Floors en Amerikablok

Segmenten:
Wonen, huur

Expertise:
Gedelegeerd ontwikkelaar

Opdrachtgever:
Dura Vermeer Zuid Midden West, Cruquius / Rotterdam

Omvang:
Amerikablok 149 stuk huurappartementen met 56 parkeerplaatsen
Floors 41 stuks huurappartementen

Opdracht:
Concept, SO, VO tot en met DO en verkoop aan Bouwinvest

Periode:
Q2 2017 tot Q1 2020

Omvang:
– 380 m2 Horeca , mobiliteitsHub met  deelauto’s  en -fietsen met een parkeer capaciteit van 310 parkeerplaatsen.

Opdracht:
Concept, SO, VO tot en met DO

Periode:
Q2 2017 tot Q3 2020

Stad tussen de bomen

Het voormalige Fluor-terrein in Haarlems Schalkwijk wordt herontwikkeld tot een groene, duurzame en gemengde stadsbuurt. De ontwikkelende bouwer Dura Vermeer transformeert de komende jaren de oude hoofdkantoor locatie Fluor, naar een levendig groen woon- en werkgebied. De titel van de gehele ontwikkellocatie Schalkwijk Midden luidt ‘Stad Tussen De bomen’ onder het motto: “Geen bomen in de stad, maar stedelijkheid in een bomenlandschap”.

Het oude hoofdkantoor van Fluor wordt getransformeerd tot een appartementengebouw met moderne industriële lofts en werkruimten. In totaal bestaat het project Elements uit 300 woningen en 1.600m2 commerciële ruimte op verschillende plekken in het gebied. Er worden zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd.  Elements wordt autoluw, daarvoor hebben wij samen met Dura Vermeer het zogenaamde ‘Smart Dock’, een vernieuwend mobiliteitsconcept ontwikkeld.

Smart Dock

The Smart Dock is een nieuwe bovengrondse parkeergarage waar mobiliteit en ontmoeten centraal staan. Steeds meer mensen delen een auto, reizen met het openbaar vervoer en zijn bewuster van hun footprint. Naast parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers kan er tevens gebruiken worden gemaakt van een groot aantal deelauto’s en -fietsen. Daarnaast komt er voor de buurt een werkcafé met een groot buitenterras en een servicepunt voor het ophalen en wegbrengen van pakketten.

Het gebouw is bijna geheel circulair door het toepassen van staal, beton en een complete houten gevel. Daarnaast is er ook heel veel aandacht besteed aan de 5e gevel. The Smart Dock wordt op het dak geheel vergroend met verschillende soorten klimop, inclusief een beregeningsinstallatie. Het dak toont gedurende het jaar verschillende bloemen aan de toekomstige bewoners die op de Smart Dock uitkijken.

De Smaak van F wordt Elements

Dura Vermeer heeft, onder de noemer ‘De Smaak van F’, geïnteresseerden en omwonenden gevraagd mee te denken over het karakter van de nieuwe buurt. Toekomstige bewoners willen in de stad blijven, dichtbij de gezelligheid van de binnenstad van Haarlem, maar hebben ook behoefte aan écht groen, zonder veel auto’s, liefst op een plek met voorzieningen op loopafstand en met iets van gezellige horeca of ruimte om anderen te ontmoeten. Ook aan huis kunnen werken was een terugkerende wens. Kijk voor meer informatie over dit project op https://elementshaarlem.nl/

Rol  31° WEST CONCEPTS

31° West Concepts was vanaf het prille begin betrokken als lid van het ontwikkelteam, om samen met de andere leden het stedenbouwkundig plan te maken en mede bedenken van het  programma. Na afronding van de haalbaarheidsfase was 31° West Concepts verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de twee woongebouwen ‘Amerikablok’ en ‘Floors’, samen goed voor 190  Appartementen. Deze beiden gebouwen zijn inmiddels verkocht aan belegger Bouwinvest. Maar bovenal (mede)bedenker van The Smart Dock concept en verantwoordelijke voor de uitontwikkeling tot en met de DO-fase in nauwe samenwerking met Continental Car Parks (CCP).

Projectgegevens

Naam:
Elements deel Smart Dock, Haarlem

Segment(en):
Mobiliteit, commercieel en publiek

Expertise(s): 
Gedelegeerd ontwikkelaar

Opdrachtgever:
Dura Vermeer Midden West

Omvang:
380m2 horeca, mobiliteitshub met deelauto’s en -fietsen met een parkeercapaciteit van 310 parkeerplaatsen

Opdracht:
Concept, SO, VO tot en met DO

Periode:
Q2 2017 tot Q3 2020

Ooit een meisjesschool met acht lokalen, daarna een jongerensociëteit en straks een plek om te wonen, werken, recreëren en ontmoeten.

Soms zou je een kijkje in de toekomst willen nemen, zien hoe die toekomst er uit ziet. En waarom ook niet? Een kijkje in 2020, wanneer het getransformeerde gebouw in het hart van Gouda gezond en wel functioneert.

In het Visieboekje ontmoet u de nieuwe gebruikers en bewoners van Eén BLOK Stad aan de hand van hun gebruik van het gebouw, anno 2015. Het is een divers en creatief gebruik, de stad in het klein, met ruimte voor wonen, werken en bezoeken.

Die toekomstige gebruikers zijn de partners, de echte co-makers. Deze mensen hebben zich al vroeg gemeld als geïnteresseerd naar aanleiding van een communicatie-campagne op sociale media en in de regionale pers.
Ze zullen tijdens het hele traject van bestemmingswijziging nauw betrokken zijn; een goed functionerend gebouw maak je samen met de gebruikers, dan heeft het toekomstwaarde.

Daarom leveren wij de ruimte ook leeg op. Casco renovatie noemen wij het. Door alleen het casco aan te passen en waar nodig te vernieuwen, krijgen de nieuwe gebruikers maximale vrijheid om de gekochte ruimte naar eigen smaak en ideeën af te bouwen.

Onze rol is te investeren in het realiseren van het concept, ervoor te zorgen dat het er daadwerkelijk komt, inclusief het organiseren van de bestemmingswijzigingen en het vinden van de geschikte partijen die passen bij het concept. Dat is mooi en uitdagend werk, met alle gebruikers en participanten een gedroomde visie waarmaken. We kunnen dan ook niet wachten met Eén BLOK Stad aan de slag te gaan.

Meer lezen?
Klik hier voor het Visieboekje “Stad onder één dak”

De Prins verbindt kansen

31°West Concepts ontwikkelde in samenspel met ABC Nova en JHK architecten het navolgende concept. Dit concept is in 2016 tijdens de Provada gepresenteerd.

Het concept is anno nu nog steeds opportuun en ook toepasbaar bij nieuwbouw.

De Prins combineert het beste van nu met de mogelijkheden van morgen. Het omgebouwde kantoorpand is een lokale community in opkomst. Met wonen, werken, ontspannen, en genieten onder één dak is de Prins klaar voor de toekomst!

De samenleving verandert in een hoog tempo, de economie verschuift van ‘bezit naar delen’, de arbeidsmarkt verandert van ‘vast naar flex’, en de blik op de wereld verandert van globaal naar lokaal. We zien kansen bij deze grootschalige veranderingen. Op alle niveaus, van wonen tot werken, van produceren tot consumeren. De behoefte om anders te leven verandert, deze verandering leidt tot kansen.

De Prins verbindt kansen. ‘Geluk delen is geluk vermenigvuldigen’ aldus een Nederlandse tegeltjeswijsheid. Wij realiseren een community waar men het bezit wil delen met anderen. Waar het delen van comfort, leidt tot het vermenigvuldigen van comfort. Om dit te doen bieden wij een flexibele Prins aan.

De Prins is een multifunctionele community waar plek is voor jong en oud, startend en ervaren, een klein huishouden of juist een groter huishouden. Wij bieden een duurzaam en energiezuinige omgeving aan, met een flexibele indeling, een zonnepanelen dak, een WKO-installatie, een rooftopclub, en een plintprogramma met diverse comfort verhogende faciliteiten.

De Prins heeft door de faciliteiten op de begane grond, tevens een magneetfunctie voor de omliggende wijk. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld aanschuiven voor een kop koffie, eten halen bij de traiteur, meedoen aan de Yoga-klas, een atelierruimte huren, of genieten van de zon op de tribuneterras. Het idee van De Prins is dat veel kan en van alles mag!

Kansen

De Prins biedt een reeks aan faciliteiten waar bewoners zélf zeggenschap over hebben! In de plint is er een horecagelegenheid inclusief traîteur en kookclub, twee multifunctionele zaalruimtes, atelier-, klus- en werkruimtes, een tuin en een tribuneterras! Op het dak zit een unieke combinatie van een rooftop club, dakterras en moestuin! De eerste twee bieden vooral ontspanning. De moestuin biedt de prachtige kans om lokaal geproduceerd voedsel, lokaal te consumeren! De horecagelegenheid en de kookclub gebruiken de verbouwde groente en fruit in hun gerechten!

Flexibiliteit

De flexibiliteit van De Prins zit in de mogelijkheid te kunnen schakelen tussen het aantal vierkante meters voor bewoning, het kunnen aanbieden van flexwerk- en klusruimtes, en het commercieel in de markt kunnen zetten van bepaalde functies. Vanuit de lokale gebruiker en toekomstige bewoners hebben we een concept ontwikkeld met een multifunctioneel karakter voor het gebouw. Met enkele architectonische aanpassingen en een dakopbouw konden de ideeën verder vorm gegeven worden. Het resultaat daarvan is een strak ontworpen, duurzaam en toekomstgericht pand waar veel kan en van alles mag!

Bij het ontwerpen van De Prins houden we rekening met de globale trends, waaronder het groeien van de energielasten. Met die trends in het achterhoofd biedt De Prins met verschillende maatregelen een energie neutrale woning. Zo geeft De Prins mogelijkheden te groeien binnen de woning maar zeker ook kleiner te kunnen wonen binnen De Prins. De schakelbare en flexibel ingerichte woningen kunnen van 25 m² naar 125 m² groeien of verkleinen. Deze duurzame ‘ingrepen’ maken De Prins tot een geschikt gebouw, waar zoveel meer gebeurt dan alleen wonen, en daarmee klaar is voor de toekomst!

Uniek

De Prins is niet alleen een unieke combinatie van faciliteiten maar vooral ook in de mate van invloed van haar bewoners. De bewoners kunnen dankzij een corporatieve constructie, mét bijbehorende mobiele app, bepalen door wie, wát, wáár en wanneer er iets plaatsvindt in De Prins! Zo bepalen de bewoners de zaalverhuur op de begane grond, zijn zij de beheerders van de werk- en klusruimtes, en kunnen zij ervoor kiezen bepaalde functies te verhuren of producten te verkopen! De inkomsten komen ten gunste van de coöperatie, deze voorzien in een deel van de  exploitatiekosten van het pand.

Duurzaamheid

Wij houden rekening met de toekomst. Wij willen bewoners en gebruikers een duurzaam en daarmee toekomstbestendige leefomgeving bieden. De Prins is daar een mooi voorbeeld van. Met de nieuwe gebouwschil met een gemiddelde EPC-waarde van 0,2, een zonnepanelen-dak, moestuin, WKO-installatie, en een grijswater circuit biedt het gebouw een scala aan duurzame maatregelen waarmee De Prins met open vizier de toekomst tegemoet treedt!

De Prins in 7 thema’s

Concept
De Prins combineert de beste leef- en wooningrediënten van nu en maakt deze houdbaar én duurzaam voor de toekomst. ‘Meer voor minder’!

Transformatie
Een grijs kantoorpand transformeren naar een hip, stedelijk en multifunctioneel gebouw. Bestaand casco met nieuwe gevel, met een vrij in te delen appartement vanaf 25 m².

Bewoners / gebruikers
Van jong tot oud, iedereen kan wonen, werken of ontspannen in De Prins. Zowel de bewoners als de passanten uit de buurt.

Invulling / functies
De Prins biedt als start een scala aan logische functies om een lokale community te creëren.

Financiering
De financiering komt voort uit de verkoop van appartementsrechten inclusief een percentage van het commerciële programma op de begane grond. Het blok wordt, indien gewenst, volledig casco opgeleverd aan de bewoners. Andere opbrengsten komen uit verhuur.

Beheer & Exploitatie
In het concept dat ontwikkeld is door JHK Architecten en ABC Nova, is de exploitatie in het gehele proces meegenomen. Dit concept werkt als de gemeenschappelijke functies goed worden aangejaagd.

Realisatie
De bouwtijd van de transformatie van de huidige Prinsenpoort naar De Prins zal ca. 9 maanden bedragen. De volledige ontwikkeling inclusief realisatie wordt door ons begeleid.