Grote Beer

In opdracht van Dura Vermeer Zuid West was 31° West verantwoordelijk voor uitwerking van het planconcept dat was opgesteld in april 2020 en als ‘unsollicited proposal’ aan de Gemeente Rotterdam was voorgelegd en verkrijging van goedkeuring door de Gemeenteraad van Rotterdam. Deze goedkeuring is op 9 december 2020 jl. verkregen.  Een belangrijk voorwaarde voor deze goedkeuring was een start bouw vóór 2022.

Vanaf dat moment is feitelijk gestart met uitontwikkeling van het plan, omdat de stedenbouwkundige randvoorwaarden toen duidelijk waren en ook de afdeling welstand het schetsontwerp op hoofdlijnen heeft goedgekeurd. Onder leiding van 31° West ontwikkelde het projectteam, bestaande uit, Klunder Architecten, Kaskon, Hiensch Engineering en Buro Bouwfysica het plan verder uit tot een omgevingsvergunning. Het plan was op 25 juni gereed om in te dienen.

Naast het ontwikkelen van het plan moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd inclusief participatie met de omgeving. Dura Vermeer heeft in samenwerking met Mees Ruimte en Milieu het bestemmingsplan opgesteld.

Het plan concept

In het appartementencomplex Grote Beer realiseert Dura Vermeer voor Vesteda twee-, drie- en vierkamerappartementen, variërend van 57 tot 83 m2. Het complex met 21 woonlagen wordt 68 meter hoog en is bijna energieneutraal en volledig aardgas loos. Er zijn verschillende daktuinen voor bewoners en op straatniveau is ruimte voor winkels en andere commerciële functies.

Prefab-all-the-way

Bij de realisatie past Dura Vermeer een ‘prefab-all-the-way’- bouwtechniek toe. Het gebouw wordt in elkaar gezet met prefab onderdelen, te weten; de gevel, de constructie en badkamers en toiletten. Hierdoor wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort naar slechts 19 maanden.

Rol  31° West Concepts

31° West Concepts was verantwoordelijk voor uitwerking van het planconcept dat was opgesteld in april 2020 en verkrijging van goedkeuring door de Gemeenteraad van Rotterdam. Na verkrijging van deze goedkeuring is gestart met uitontwikkeling van het plan. Onder leiding van 31° West ontwikkelde het projectteam, bestaande uit Klunder Architecten, Kaskon, Hiensch Engineering en Buro Bouwfysica het plan verder uit tot een omgevingsvergunning.

Sprint

In zo’n korte tijd een plan uitontwikkelen, van SO tot productie gereed (december 2020 tot december 2021), kan alleen met een tomeloze inzet en met uitstekende en voortvarende samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, Dura Vermeer, Vesteda 31° West Concepts en alle andere participerende partijen.

Projectgegevens

Naam:
Grote Beer te Rotterdam

Segment(en):
Wonen

Expertise(s):
Ontwikkelaar

Omvang:
193 huurappartementen, 3 daktuinen over meerdere verdiepingen, 2 gemeenschappelijke huiskamers, 3 commerciële ruimtes en een gemeenschappelijke fietsenstalling voor 450 fietsen.

Opdracht:
SO, VO, Omgevingsvergunning, UO tot en met Start Bouw

Contracten:
Koopovereenkomst grond met Gemeente, LOI en TKO met belegger Vesteda en vastgoed eigenaar Klepierre.

Periode:
April 2020 tot heden

Start bouw:
Q4-2021

In het centrum van Rotterdam, in het Wijnhavenkwartier, is de woontoren 100 Hoog gebouwd.

100 Hoog is letterlijk honderd meter hoog en telt drieëndertig verdiepingen.

Met deze hoogte heeft de toren een plek in de skyline van Rotterdam. Het gebouw is ontworpen door Klunder Architecten.

31˚ West Concepts was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het plan 100 Hoog; van de ontwerpfase tot en met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Wij waren belast met de prijsonderhandelingen en de prijsoptimalisatie met de aannemer. Wij stelden daarnaast de contractstukken op met de aannemers.
Ook verzorgden wij de verkoop van de commerciële plint.

Tijdens de realisatiefase vervulde 31˚ West Concepts de rol van gedelegeerd opdrachtgever.

Projectgegevens

Naam:
100 Hoog, Rotterdam

Segmenten:
Wonen, werken

Expertise:
Project- en procesmanagement, contractmanagement, bouwbegeleiding

Opdrachtgever:
Port au Vin CV, Rotterdam (AM & LSI Project Investment)

Omvang:
152 appartementen , 162 parkeerplaatsen en ca. 1.100 m² commerciële plint

Fase(n):
Ontwerp & realisatie

Periode:
2010 – 2014

Succesvolle transformatie van de voormalige stadhuistoren van de gemeente Zoetermeer.

Samen met onze opdrachtgever Dura Vermeer Zuid West en met A3 Architecten Rotterdam maakten we een ontwerp waarin een deel van de kantoren van het gemeentehuis transformeren naar prachtige grote, luxe appartementen.

Als gedelegeerd ontwikkelingsmanager waren wij mede verantwoordelijk voor de uitwerking van de transformatie. Daarnaast leverden we een bijdrage aan de coaching van de ontwikkelaar(s) op het project.

Het project omvat de transformatie van elf lagen van de zeventien lagen hoge toren in het stadshart van Zoetermeer. Van de zesde tot aan de zeventiende verdieping komen er grote, luxe appartementen, variërend van twee tot drie appartementen per laag. Alle appartementen zijn voorzien van een goede buitenruimte. Bij transformatie is dat niet altijd mogelijk en een lastige opgave. Een hele uitdaging, maar de aanhouder wint! Hoe we dat gedaan hebben lees je hier.

Balkons de Kroon

‘De Kroon’ bevat in totaal zevenentwintig appartementen met in de plint zesendertig parkeerplaatsen. Dit project is gasloos en voorzien van een WKO-installatie.

31˚ West Concepts was verantwoordelijk voor het haalbaar maken van het plan vanaf de VO fase. Verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de gemeente en voor het leveren van kennis en expertise tot en met de verkoopfase. Wij maakten onderdeel uit van de VO fase van het ontwerpteam.

Projectgegevens

Naam:
‘De Kroon’, Zoetermeer

Segment(en):
Wonen

Expertise(s): 
Gedelegeerd ontwikkelingsmanager

Opdrachtgever:
Dura Vermeer Zuid West, Rotterdam

Omvang:
Zevenentwintig woningen met parkeergarage

Opdracht:
Ontwerpfase, verkoopfase

Periode:
Juni 2018 tot Q1 2019

Oplevering:
Juli 2020

Een woongebied met honderdtwintig grondgebonden woningen en vijf appartementengebouwen.

Op het voormalige Campina-terrein langs het spoor tussen Gouda en Utrecht ontwikkelde Hollands Midden een woongebied met honderdtwintig grondgebonden woningen en vijf appartementengebouwen.

Namens ABC Nova is in januari 2016 gevraagd om de blokken 6, 7 en 8 binnen de kortst mogelijke doorlooptijd van VO-  naar DO+  te brengen, zodat de omgevingsvergunning vóór 1 juni 2016 kon worden aangevraagd. En dat is gelukt. Mede door de goede samenwerking binnen het projectteam is deze deadline gehaald. In december 2017 zijn we opnieuw gevraagd om het laatste appartementenblok, nr. 9,  te ontwikkelen met als deadline de appartementen per mei 2017 in verkoop te kunnen nemen. Ook hierin zijn we geslaagd.

Naast de procesbegeleiding waren we mede verantwoordelijk voor het oplossen van externe veiligheidsproblematiek, issues rondom geluidsbeperking en de brandveiligheid.

Projectgegevens

Naam project
Woerden Centraal

Projectlocatie
Woerden

Segment(en)
Gebiedsontwikkeling, wonen

Expertise(s)
Conceptontwikkeling, project- en procesmanagement, gedelegeerd ontwikkelaar

Opdrachtgever
Bolton ontwikkeling bv te Zegveld

Project omvang
Vier appartement blokken op een parkeergarage met tweehonderd plekken.

Opdracht
Ontwerpfase/verkoopfase

Start en eind project
2016 tot 2018

Een herbouwd landhuis met twee nieuwe vleugels voor zevenentachtig appartementen en een half verdiepte parkeergarage.

31°West Concepts was verantwoordelijk voor het maken van een ontwikkelingsvisie en het opstellen van een Programma van Eisen. Hierbij maakten wij gebruik van de expertise van een landschapsarchitect en een civieltechnisch bureau.

Samen met de Gemeente Leiden waren wij belast met het maken van het bestemmingsplan.

Daarnaast stelden wij als gedelegeerd ontwikkelaar de uitgangspunten voor de woningbouwproducten op en voerden wij samen met Studio Hartzema de co-creatieprocessen uit.

Bij een co-creatieproces creëren de toekomstige bewoners en de buurt gezamenlijk met ons de visie op hun woonomgeving en hun te kopen appartement.

IBB Kondor is vanuit onderhandse selectie als bouwteampartner aangesloten bij het ontwerpteam.

Klik hier voor het winnende visiedocument “Park Nieuweroord en de Architectuur van het geluk”

Projectgegevens

Naam:
Nieuweroord, Leiden

Segment(en):
Gebiedsontwikkeling, wonen

Expertise(s):
Conceptontwikkeling, project- en procesmanagement, gedelegeerd ontwikkelaar

Opdrachtgever:
Nieuweroord B.V.  Arnhem (ABC Vastgoed B.V. en NedRein B.V.)

Omvang:
Zevenentachtig woningen met twee parkeergarages

Opdracht ABC Nova:
Prijsvraag, initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, verkoopfase

Periode:
2016 tot 2020

Foto’s op deze webpagina:
Loes van Duijvendijk

Wonen en parkeren rondom een hof

31° West Concepts is namens ABC Nova betrokken bij de gebieds- en opstalontwikkeling en tevens transformatie fase 2 van het voormalig groot seminarie Warmond. Samen met de gemeente Teylingen, met Bureau Wissing, met Landschapsarchitect Copijn en met Van Egmond Architecten maakten wij een integrale gebiedsvisie. Als gedelegeerd ontwikkelingsmanager waren we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zowel de nieuwbouw als de transformatie. Daarnaast gaven we leiding aan het project- en procesmanagent.

Het project omvat de nieuwbouw van het gebied achter Mariënhaven waar eenendertig nieuwe eengezinswoningen komen en negen appartementen. Deze woningen worden ontwikkeld rondom een hof waaronder geparkeerd wordt. Deze garage biedt ruimte aan circa zeventig auto’s. Mariënhaven met haar kapel worden getransformeerd tot een gebouw met drieëndertig appartementen.

31° West Concepts was verantwoordelijk voor het maken van een ontwikkelingsvisie en het opstellen van een Programma van Eisen. Hierbij maakten wij gebruik van de expertise van een landschapsarchitect en een cultuurhistoricus. We waren belast met het opstellen van een bestemmingsplan samen met de gemeente. Daarnaast stelden wij als gedelegeerd ontwikkelaar de uitgangspunten voor de woningbouwproducten op. Bij een co-creatieproces creëren de toekomstige bewoners en de buurt gezamenlijk met ons de visie op hun woonomgeving en het te kopen appartement.

Vanuit onderhandse selectie zal een bouwteampartner worden aangesloten bij het ontwerpteam.

Projectgegevens

Naam:
Mariënhaven & Marienhof te Warmond

Projectlocatie
Warmond

Segmenten:
Gebiedsontwikkeling, wonen

Expertise:
Conceptontwikkeling, project- en procesmanagement, gedelegeerd ontwikkelaar

Opdrachtgever:
Westplan Investors te Valkenburg

Project omvang
Drieënzeventig woningen met parkeergarage

Opdracht ABC Nova
Initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, verkoopfase

Start en eind project
Juni 2018 tot heden

Aan de rand van Gouda is het nieuwbouw appartementencomplex Smitse Hout.

Gerealiseerd met vijftien appartementen verdeeld over vijf lagen van drie woningen.

De opgave was om de balkons van alle appartementen optimaal te oriënteren op de zon (zuid) en tegelijkertijd de wens om een directe zichtrelatie te creeëren met het mooie uitzicht op het natuurgebied Goudse Hout en de Reeuwijkse Plassen (noord).

31° West Concepts was verantwoordelijk voor het maken van een ontwikkelingsvisie en het opstellen van een Programma van Eisen. Wij begeleidden de RO-procedure en waren belast met het sluiten van een exploitatie-overeenkomst met de gemeente Gouda.

Wij leidden dit plan van A tot Z, van ontwikkeling tot oplevering. Hierbij waren wij ook verantwoordelijk voor de selectie van aannemers en coördineerden wij de aanbesteding. Om onze opdrachtgever te ontzorgen, waren wij tevens belast met de verkoop van de woningen.

Projectgegevens

Naam project
Smitse Hout

Projectlocatie
Gouda

Segmenten
Wonen

Expertise
Conceptontwikkeling

Opdrachtgever
C.J. Smit & Zn Holding te Gouda

Project omvang
Dertien appartementen, twee penthouses en dertig parkeerplaatsen

Opdracht 31⁰ West
Initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, verkoopfase, realisatiefase

Start en eind project
2009 – 2015