Van betonfabriek naar woonbestemming

31°West is namens ABC Nova betrokken geweest bij de visievorming ten behoeve van de transformatie van de voormalige betonwarenfabriek Betonson naar een woonbestemming.
Samen met de opdrachtgever, Van Nieuwpoort, zijn we sinds 2010 bezig met de herontwikkeling van de tien hectare grootte fabriekslocatie.

Wij zijn in de jaren 2010 tot 2015 beziggeweest met diverse studies naar de mogelijkheden op deze plek aan het water, om daarna met de gemeente Giessenlanden de definitieve ontwikkelrichting vast te stellen.

In 2016 zijn ideeën en suggesties verzameld op basis van een samenwerkingsvorm PPBS (driehoeksverhouding) Publiek-, Private-, Buurt Samenwerking, waarbij de gemeente en omwoners intensief en constructief met elkaar in gesprek gaan.

Het doel was om ideeën op te halen, draagvlak te creëren en boven al om tempo te maken. De haalbare ideeën zijn omgezet naar bouwstenen en vormen een basis voor het bestemmingsplan nieuwe stijl, oftewel het omgevingsplan (conform de omgevingswet). De komende jaren zal hard worden gewerkt aan deze gebiedsontwikkeling.

31˚ West Concepts was verantwoordelijk voor het planconcept en tot aan de keuze van de ontwikkelrichting, voor de onderhandelingen met de gemeente tijdens deze fase en voor de opstart van het participatieproces met de omgeving.

De gekozen ontwikkelrichting was organische transformatie. De bestaande kwaliteiten van het voormalig fabrieksterrein worden optimaal gebruikt. De oude bedrijfshallen krijgen een nieuwe functie; in de leer-werkfabriek komen ondernemerschap, werk en educatie samen. Het pauzelandschap verschuift en wordt een groene buffer tussen woon- en werkgebied. Als een schuivende puzzel verandert deze voormalige bedrijfslocatie naar woon-, werk- en leefgebied. Door de flexibele ontwikkeling is er ruimte om in te spelen op veranderende trends en vragen uit de markt.

Projectgegevens

Naam project
Betondak idee

Projectlocatie
Arkel

Segment(en)
Wonen, werken, recreëren

Expertise(s)
Ontwikkelaar concept en ontwikkelingsmanager

Opdrachtgever
Van Nieuwpoort Groep te Gouda

Project omvang
Tien hectare

Opdracht
Concept, haalbaarheidsfase

Start en eind project
Juni 2010 tot 2016

ScheldeVesting van bedrijventerrein naar aantrekkelijke woomomgeving

ScheldeVesting ligt direct tegenover de historische haven van Bergen op Zoom: in het (waterijke) gebied ligt zelf een fort. Hier wordt een mix van wonen en werken gerealiseerd, maar ook recreatie zal een plek krijgen onder meer met een jachthaven. De locatie zal verder een belangrijke waterberging functie vervullen.

Onze inbreng in het team richtte zich met name op het bijdragen in de stedenbouw, op het toetsen van de commerciële haalbaarheid en de programmering van de woonproducten.

Daarnaast waren we mede verantwoordelijk voor het neerzetten van de gebiedsmarketing & communicatie. Waarmee wij de ontwikkelingen op een juiste manier in de markt hebben kunnen zetten. Middels het maken van een goede projectsite, communicatie met de stakeholders in het gebied en het inzichtelijk maken van de locatie kwaliteiten van de diverse deelgebieden. Maar ook duidelijk maken wat de eindkwaliteit van de woonplek zou kunnen worden. Tevens het opzetten van Schelde Vesting tv waarbij aandacht werd besteed wat we aan het realiseren waren.

In de twee fase van het plan proces toe de randvoorwaarden door het team waren vast gesteld voor de eerste 8 delenpalen voor het deel schelde vesting hebben we de rol vervult als tender manager. Deze fase speelde zich af tijdens de vastgoedcrises  2011 tot 2015. Door het selecteren van juiste marktpartijen en kleine woningen aantal in combinatie van inzet van co-creatie. Zijn we instaat geweest de eerste deelplannen succes vol te realiseren. Omdat we partijen hebben weten te selecteren die hun nek durfde uit te steken.

Projectgegevens

Naam project
ScheldeVesting

Projectlocatie
Bergen op Zoom

Segment(en)
Wonen, werken, recreëren

Expertise(s)
Tender Manager, lid Masterplan, lid gebiedscommissie team

Opdrachtgever
Gemeente Bergen op Zoom

Project omvang
2.200 woningen

Opdracht
Toetsen commerciële haalbaarheid en programmering woonproducten. 

Start en eind project
Ontwikkelen van de gebieden tussen 2010 en 2030.