Dura Vermeer, Stadsontwikkeling R’dam en Vesteda tekenen contract voor project Grote Beer

In Rotterdam bestaat een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. Op de laatste dag van de PROVADA zijn twee contracten ondertekend voor de ontwikkeling en realisatie van 193 nieuwe woningen in Alexanderknoop, het gebied rondom ov-knooppunt Rotterdam-Alexander. Deze handtekeningen werden gezet door Pieter Knauff (Vesteda), Jos Melchers (Stadsontwikkeling Rotterdam) en David Snelleman (Dura Vermeer). Door ondertekening draagt de gemeente Rotterdam de grond over aan Dura Vermeer. Het 2e contract werd getekend tussen Vesteda en Dura Vermeer en betreft de acquisitie van de 193 huurwoningen.

In opdracht van Dura Vermeer Zuid West was 31°West verantwoordelijk voor uitwerking van het planconcept en verkrijging van goedkeuring door de Gemeenteraad van Rotterdam. Deze goedkeuring is op 9 december 2020 jl. verkregen. Een belangrijke voorwaarde voor deze goedkeuring was een start bouw vóór 2022.

Vanaf dat moment is feitelijk gestart met uitontwikkeling van het plan, omdat de stedenbouwkundige randvoorwaarden toen duidelijk waren en ook de afdeling welstand het schetsontwerp op hoofdlijnen heeft goedgekeurd. Onder leiding van 31°West ontwikkelde het projectteam, bestaande uit Klunder Architecten, Kaskon, Hiensch Engineering en Buro Bouwfysica, het plan verder uit tot een omgevingsvergunning.

Naast het ontwikkelen van het plan moest het bestemmingsplan nog worden gewijzigd inclusief participatie met de omgeving. Dura Vermeer heeft in samenwerking met Mees Ruimte en Milieu het bestemmingplan opgesteld. Dit bestemmingsplan (met de nodige onderzoeken) was na drie maanden gereed voor vooroverleg, participatie en ambtelijk vooroverleg. Voor de participatie werd een website opgezet. Het bouwplan ging begin juli ter visie en werd op 30 september jl. als hamerstuk vastgesteld door de Gemeenteraad.

Tijdens de ontwikkelfase was nauw overleg met afnemer Vesteda om tijdens de planfase het ontwikkelde product met elkaar af te stemmen en waar nodig aanpassingen door te voeren. In afronding van de omgevingsvergunning en andere noodzakelijke stukken werd eind juni 2021 de LOI gesloten.

In zo’n korte tijd een plan uitontwikkelen kan alleen met een tomeloze inzet en met uitstekende en voortvarende samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, Dura Vermeer, Vesteda, 31°West en alle andere participerende partijen.

Grote Beer
In het appartementencomplex Grote Beer realiseert Dura Vermeer voor Vesteda twee-, drie- en vierkamerappartementen, variërend van 57 tot 83 m2. Het complex met 21 woonlagen wordt 68 meter hoog en is bijna energieneutraal en volledig aardgas loos. Er zijn verschillende daktuinen voor bewoners en op straatniveau is ruimte voor winkels en andere commerciële functies. Bij de realisatie past Dura Vermeer een ‘prefab-all-the way’-bouwtechniek toe. Naast prefab-casco’s en gevels.