Woerden Centraal

Bouwen langs het spoor, ontwikkelen in sneltrein vaart!

Een woongebied met honderdtwintig grondgebonden woningen en vijf appartementengebouwen.

Op het voormalige Campina-terrein langs het spoor tussen Gouda en Utrecht ontwikkelde Hollands Midden een woongebied met honderdtwintig grondgebonden woningen en vijf appartementengebouwen.

Namens ABC Nova is in januari 2016 gevraagd om de blokken 6, 7 en 8 binnen de kortst mogelijke doorlooptijd van VO-  naar DO+  te brengen, zodat de omgevingsvergunning vóór 1 juni 2016 kon worden aangevraagd. En dat is gelukt. Mede door de goede samenwerking binnen het projectteam is deze deadline gehaald. In december 2017 zijn we opnieuw gevraagd om het laatste appartementenblok, nr. 9,  te ontwikkelen met als deadline de appartementen per mei 2017 in verkoop te kunnen nemen. Ook hierin zijn we geslaagd.

Naast de procesbegeleiding waren we mede verantwoordelijk voor het oplossen van externe veiligheidsproblematiek, issues rondom geluidsbeperking en de brandveiligheid.

Projectgegevens

Naam project
Woerden Centraal

Projectlocatie
Woerden

Segment(en)
Gebiedsontwikkeling, wonen

Expertise(s)
Conceptontwikkeling, project- en procesmanagement, gedelegeerd ontwikkelaar

Opdrachtgever
Bolton ontwikkeling bv te Zegveld

Project omvang
Vier appartement blokken op een parkeergarage met tweehonderd plekken.

Opdracht
Ontwerpfase/verkoopfase

Start en eind project
2016 tot 2018