Warmond

Groot-Seminarie Warmond

Wonen en parkeren rondom een hof

31° West Concepts is namens ABC Nova betrokken bij de gebieds- en opstalontwikkeling en tevens transformatie fase 2 van het voormalig groot seminarie Warmond. Samen met de gemeente Teylingen, met Bureau Wissing, met Landschapsarchitect Copijn en met Van Egmond Architecten maakten wij een integrale gebiedsvisie. Als gedelegeerd ontwikkelingsmanager waren we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zowel de nieuwbouw als de transformatie. Daarnaast gaven we leiding aan het project- en procesmanagent.

Het project omvat de nieuwbouw van het gebied achter Mariënhaven waar eenendertig nieuwe eengezinswoningen komen en negen appartementen. Deze woningen worden ontwikkeld rondom een hof waaronder geparkeerd wordt. Deze garage biedt ruimte aan circa zeventig auto’s. Mariënhaven met haar kapel worden getransformeerd tot een gebouw met drieëndertig appartementen.

31° West Concepts was verantwoordelijk voor het maken van een ontwikkelingsvisie en het opstellen van een Programma van Eisen. Hierbij maakten wij gebruik van de expertise van een landschapsarchitect en een cultuurhistoricus. We waren belast met het opstellen van een bestemmingsplan samen met de gemeente. Daarnaast stelden wij als gedelegeerd ontwikkelaar de uitgangspunten voor de woningbouwproducten op. Bij een co-creatieproces creëren de toekomstige bewoners en de buurt gezamenlijk met ons de visie op hun woonomgeving en het te kopen appartement.

Vanuit onderhandse selectie zal een bouwteampartner worden aangesloten bij het ontwerpteam.

Projectgegevens

Naam:
Mariënhaven & Marienhof te Warmond

Projectlocatie
Warmond

Segmenten:
Gebiedsontwikkeling, wonen

Expertise:
Conceptontwikkeling, project- en procesmanagement, gedelegeerd ontwikkelaar

Opdrachtgever:
Westplan Investors te Valkenburg

Project omvang
Drieënzeventig woningen met parkeergarage

Opdracht ABC Nova
Initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, verkoopfase

Start en eind project
Juni 2018 tot heden