ScheldeVesting

Bergen op Zoom

ScheldeVesting van bedrijventerrein naar aantrekkelijke woomomgeving

ScheldeVesting ligt direct tegenover de historische haven van Bergen op Zoom: in het (waterijke) gebied ligt zelf een fort. Hier wordt een mix van wonen en werken gerealiseerd, maar ook recreatie zal een plek krijgen onder meer met een jachthaven. De locatie zal verder een belangrijke waterberging functie vervullen.

Onze inbreng in het team richtte zich met name op het bijdragen in de stedenbouw, op het toetsen van de commerciële haalbaarheid en de programmering van de woonproducten.

Daarnaast waren we mede verantwoordelijk voor het neerzetten van de gebiedsmarketing & communicatie. Waarmee wij de ontwikkelingen op een juiste manier in de markt hebben kunnen zetten. Middels het maken van een goede projectsite, communicatie met de stakeholders in het gebied en het inzichtelijk maken van de locatie kwaliteiten van de diverse deelgebieden. Maar ook duidelijk maken wat de eindkwaliteit van de woonplek zou kunnen worden. Tevens het opzetten van Schelde Vesting tv waarbij aandacht werd besteed wat we aan het realiseren waren.

In de twee fase van het plan proces toe de randvoorwaarden door het team waren vast gesteld voor de eerste 8 delenpalen voor het deel schelde vesting hebben we de rol vervult als tender manager. Deze fase speelde zich af tijdens de vastgoedcrises  2011 tot 2015. Door het selecteren van juiste marktpartijen en kleine woningen aantal in combinatie van inzet van co-creatie. Zijn we instaat geweest de eerste deelplannen succes vol te realiseren. Omdat we partijen hebben weten te selecteren die hun nek durfde uit te steken.

Projectgegevens

Naam project
ScheldeVesting

Projectlocatie
Bergen op Zoom

Segment(en)
Wonen, werken, recreëren

Expertise(s)
Tender Manager, lid Masterplan, lid gebiedscommissie team

Opdrachtgever
Gemeente Bergen op Zoom

Project omvang
2.200 woningen

Opdracht
Toetsen commerciële haalbaarheid en programmering woonproducten. 

Start en eind project
Ontwikkelen van de gebieden tussen 2010 en 2030.