Nieuweroord

Met chirurgische precisie ontwikkelen in het groen, met de wijk(bewoners) er omheen.

Een herbouwd landhuis met twee nieuwe vleugels voor zevenentachtig appartementen en een half verdiepte parkeergarage.

31°West Concepts was verantwoordelijk voor het maken van een ontwikkelingsvisie en het opstellen van een Programma van Eisen. Hierbij maakten wij gebruik van de expertise van een landschapsarchitect en een civieltechnisch bureau.

Samen met de Gemeente Leiden waren wij belast met het maken van het bestemmingsplan.

Daarnaast stelden wij als gedelegeerd ontwikkelaar de uitgangspunten voor de woningbouwproducten op en voerden wij samen met Studio Hartzema de co-creatieprocessen uit.

Bij een co-creatieproces creëren de toekomstige bewoners en de buurt gezamenlijk met ons de visie op hun woonomgeving en hun te kopen appartement.

IBB Kondor is vanuit onderhandse selectie als bouwteampartner aangesloten bij het ontwerpteam.

Klik hier voor het winnende visiedocument “Park Nieuweroord en de Architectuur van het geluk”

Projectgegevens

Naam:
Nieuweroord, Leiden

Segment(en):
Gebiedsontwikkeling, wonen

Expertise(s):
Conceptontwikkeling, project- en procesmanagement, gedelegeerd ontwikkelaar

Opdrachtgever:
Nieuweroord B.V.  Arnhem (ABC Vastgoed B.V. en NedRein B.V.)

Omvang:
Zevenentachtig woningen met twee parkeergarages

Opdracht ABC Nova:
Prijsvraag, initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, verkoopfase

Periode:
2016 tot 2020

Foto’s op deze webpagina:
Loes van Duijvendijk