De Prins

Concept: "Meer voor Minder"

De Prins verbindt kansen

31°West Concepts ontwikkelde in samenspel met ABC Nova en JHK architecten het navolgende concept. Dit concept is in 2016 tijdens de Provada gepresenteerd.

Het concept is anno nu nog steeds opportuun en ook toepasbaar bij nieuwbouw.

De Prins combineert het beste van nu met de mogelijkheden van morgen. Het omgebouwde kantoorpand is een lokale community in opkomst. Met wonen, werken, ontspannen, en genieten onder één dak is de Prins klaar voor de toekomst!

De samenleving verandert in een hoog tempo, de economie verschuift van ‘bezit naar delen’, de arbeidsmarkt verandert van ‘vast naar flex’, en de blik op de wereld verandert van globaal naar lokaal. We zien kansen bij deze grootschalige veranderingen. Op alle niveaus, van wonen tot werken, van produceren tot consumeren. De behoefte om anders te leven verandert, deze verandering leidt tot kansen.

De Prins verbindt kansen. ‘Geluk delen is geluk vermenigvuldigen’ aldus een Nederlandse tegeltjeswijsheid. Wij realiseren een community waar men het bezit wil delen met anderen. Waar het delen van comfort, leidt tot het vermenigvuldigen van comfort. Om dit te doen bieden wij een flexibele Prins aan.

De Prins is een multifunctionele community waar plek is voor jong en oud, startend en ervaren, een klein huishouden of juist een groter huishouden. Wij bieden een duurzaam en energiezuinige omgeving aan, met een flexibele indeling, een zonnepanelen dak, een WKO-installatie, een rooftopclub, en een plintprogramma met diverse comfort verhogende faciliteiten.

De Prins heeft door de faciliteiten op de begane grond, tevens een magneetfunctie voor de omliggende wijk. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld aanschuiven voor een kop koffie, eten halen bij de traiteur, meedoen aan de Yoga-klas, een atelierruimte huren, of genieten van de zon op de tribuneterras. Het idee van De Prins is dat veel kan en van alles mag!

Kansen

De Prins biedt een reeks aan faciliteiten waar bewoners zélf zeggenschap over hebben! In de plint is er een horecagelegenheid inclusief traîteur en kookclub, twee multifunctionele zaalruimtes, atelier-, klus- en werkruimtes, een tuin en een tribuneterras! Op het dak zit een unieke combinatie van een rooftop club, dakterras en moestuin! De eerste twee bieden vooral ontspanning. De moestuin biedt de prachtige kans om lokaal geproduceerd voedsel, lokaal te consumeren! De horecagelegenheid en de kookclub gebruiken de verbouwde groente en fruit in hun gerechten!

Flexibiliteit

De flexibiliteit van De Prins zit in de mogelijkheid te kunnen schakelen tussen het aantal vierkante meters voor bewoning, het kunnen aanbieden van flexwerk- en klusruimtes, en het commercieel in de markt kunnen zetten van bepaalde functies. Vanuit de lokale gebruiker en toekomstige bewoners hebben we een concept ontwikkeld met een multifunctioneel karakter voor het gebouw. Met enkele architectonische aanpassingen en een dakopbouw konden de ideeën verder vorm gegeven worden. Het resultaat daarvan is een strak ontworpen, duurzaam en toekomstgericht pand waar veel kan en van alles mag!

Bij het ontwerpen van De Prins houden we rekening met de globale trends, waaronder het groeien van de energielasten. Met die trends in het achterhoofd biedt De Prins met verschillende maatregelen een energie neutrale woning. Zo geeft De Prins mogelijkheden te groeien binnen de woning maar zeker ook kleiner te kunnen wonen binnen De Prins. De schakelbare en flexibel ingerichte woningen kunnen van 25 m² naar 125 m² groeien of verkleinen. Deze duurzame ‘ingrepen’ maken De Prins tot een geschikt gebouw, waar zoveel meer gebeurt dan alleen wonen, en daarmee klaar is voor de toekomst!

Uniek

De Prins is niet alleen een unieke combinatie van faciliteiten maar vooral ook in de mate van invloed van haar bewoners. De bewoners kunnen dankzij een corporatieve constructie, mét bijbehorende mobiele app, bepalen door wie, wát, wáár en wanneer er iets plaatsvindt in De Prins! Zo bepalen de bewoners de zaalverhuur op de begane grond, zijn zij de beheerders van de werk- en klusruimtes, en kunnen zij ervoor kiezen bepaalde functies te verhuren of producten te verkopen! De inkomsten komen ten gunste van de coöperatie, deze voorzien in een deel van de  exploitatiekosten van het pand.

Duurzaamheid

Wij houden rekening met de toekomst. Wij willen bewoners en gebruikers een duurzaam en daarmee toekomstbestendige leefomgeving bieden. De Prins is daar een mooi voorbeeld van. Met de nieuwe gebouwschil met een gemiddelde EPC-waarde van 0,2, een zonnepanelen-dak, moestuin, WKO-installatie, en een grijswater circuit biedt het gebouw een scala aan duurzame maatregelen waarmee De Prins met open vizier de toekomst tegemoet treedt!

De Prins in 7 thema’s

Concept
De Prins combineert de beste leef- en wooningrediënten van nu en maakt deze houdbaar én duurzaam voor de toekomst. ‘Meer voor minder’!

Transformatie
Een grijs kantoorpand transformeren naar een hip, stedelijk en multifunctioneel gebouw. Bestaand casco met nieuwe gevel, met een vrij in te delen appartement vanaf 25 m².

Bewoners / gebruikers
Van jong tot oud, iedereen kan wonen, werken of ontspannen in De Prins. Zowel de bewoners als de passanten uit de buurt.

Invulling / functies
De Prins biedt als start een scala aan logische functies om een lokale community te creëren.

Financiering
De financiering komt voort uit de verkoop van appartementsrechten inclusief een percentage van het commerciële programma op de begane grond. Het blok wordt, indien gewenst, volledig casco opgeleverd aan de bewoners. Andere opbrengsten komen uit verhuur.

Beheer & Exploitatie
In het concept dat ontwikkeld is door JHK Architecten en ABC Nova, is de exploitatie in het gehele proces meegenomen. Dit concept werkt als de gemeenschappelijke functies goed worden aangejaagd.

Realisatie
De bouwtijd van de transformatie van de huidige Prinsenpoort naar De Prins zal ca. 9 maanden bedragen. De volledige ontwikkeling inclusief realisatie wordt door ons begeleid.