Betondak

Arkel

Van betonfabriek naar woonbestemming

31°West is namens ABC Nova betrokken geweest bij de visievorming ten behoeve van de transformatie van de voormalige betonwarenfabriek Betonson naar een woonbestemming.
Samen met de opdrachtgever, Van Nieuwpoort, zijn we sinds 2010 bezig met de herontwikkeling van de tien hectare grootte fabriekslocatie.

Wij zijn in de jaren 2010 tot 2015 beziggeweest met diverse studies naar de mogelijkheden op deze plek aan het water, om daarna met de gemeente Giessenlanden de definitieve ontwikkelrichting vast te stellen.

In 2016 zijn ideeën en suggesties verzameld op basis van een samenwerkingsvorm PPBS (driehoeksverhouding) Publiek-, Private-, Buurt Samenwerking, waarbij de gemeente en omwoners intensief en constructief met elkaar in gesprek gaan.

Het doel was om ideeën op te halen, draagvlak te creëren en boven al om tempo te maken. De haalbare ideeën zijn omgezet naar bouwstenen en vormen een basis voor het bestemmingsplan nieuwe stijl, oftewel het omgevingsplan (conform de omgevingswet). De komende jaren zal hard worden gewerkt aan deze gebiedsontwikkeling.

31˚ West Concepts was verantwoordelijk voor het planconcept en tot aan de keuze van de ontwikkelrichting, voor de onderhandelingen met de gemeente tijdens deze fase en voor de opstart van het participatieproces met de omgeving.

De gekozen ontwikkelrichting was organische transformatie. De bestaande kwaliteiten van het voormalig fabrieksterrein worden optimaal gebruikt. De oude bedrijfshallen krijgen een nieuwe functie; in de leer-werkfabriek komen ondernemerschap, werk en educatie samen. Het pauzelandschap verschuift en wordt een groene buffer tussen woon- en werkgebied. Als een schuivende puzzel verandert deze voormalige bedrijfslocatie naar woon-, werk- en leefgebied. Door de flexibele ontwikkeling is er ruimte om in te spelen op veranderende trends en vragen uit de markt.

Projectgegevens

Naam project
Betondak idee

Projectlocatie
Arkel

Segment(en)
Wonen, werken, recreëren

Expertise(s)
Ontwikkelaar concept en ontwikkelingsmanager

Opdrachtgever
Van Nieuwpoort Groep te Gouda

Project omvang
Tien hectare

Opdracht
Concept, haalbaarheidsfase

Start en eind project
Juni 2010 tot 2016