100 Hoog

Rotterdam

In het centrum van Rotterdam, in het Wijnhavenkwartier, is de woontoren 100 Hoog gebouwd.

100 Hoog is letterlijk honderd meter hoog en telt drieëndertig verdiepingen.

Met deze hoogte heeft de toren een plek in de skyline van Rotterdam. Het gebouw is ontworpen door Klunder Architecten.

31˚ West Concepts was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het plan 100 Hoog; van de ontwerpfase tot en met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Wij waren belast met de prijsonderhandelingen en de prijsoptimalisatie met de aannemer. Wij stelden daarnaast de contractstukken op met de aannemers.
Ook verzorgden wij de verkoop van de commerciële plint.

Tijdens de realisatiefase vervulde 31˚ West Concepts de rol van gedelegeerd opdrachtgever.

Projectgegevens

Naam:
100 Hoog, Rotterdam

Segmenten:
Wonen, werken

Expertise:
Project- en procesmanagement, contractmanagement, bouwbegeleiding

Opdrachtgever:
Port au Vin CV, Rotterdam (AM & LSI Project Investment)

Omvang:
152 appartementen , 162 parkeerplaatsen en ca. 1.100 m² commerciële plint

Fase(n):
Ontwerp & realisatie

Periode:
2010 – 2014